То може да бъде интересно:

Catsuit - Избран видеоклип

Фантастични обекти също: